Gázkazánok beüzemeléséről

Gázfogyasztó készülék (gázkazán) üzembe helyezése

Az elmúlt hetekben sajnos számos esetben tapasztaltuk, hogy egyes gázkészülék „szakszervizek” a gázfogyasztó készülékek (gázkazán) beüzemelését, az üzembe helyezéshez elengedhetetlen dokumentumok hiányában hajtják végre, – kizárólag saját profitorientáltságukat szem előtt tartva – ezáltal asszisztálva a feketén történő tüzelőberendezés cserékhez. Felháborítónak tartjuk, hogy bizonyos gázipari érdekcsoportok folyamatosan a kéményseprő-ipar szapulásával és ellehetetlenítésével foglalatoskodnak, miközben botrányos dolgok történnek a saját berkeiken belül. Nemrégiben szervezetünk is személyesen érintett volt egy hasonló eset kapcsán, ami mellett nem mehetünk el szó nélkül. Az alábbiakban bemutatjuk a Kéményseprők Országos Szakszervezetének irodájában „üzembe helyezett” gázkazán történetét:

A képen látható IMMERGAS VICTRIX EXA 28 ERP típusú, C63 égéstermék elvezetési módú gázfogyasztó készülék beüzemelését az alábbi dokumentumok hiányában végezte el a kivitelezést (a készülék felszerelését) végző gázszerelő által megbízott „szakszerviz”:

  • A területileg illetékes kéményseprő-ipari szolgáltató megfelelőséget igazoló nyilatkozata az égéstermék-elvezetőről. (ún.”kéményseprő szakvélemény”)
  • A területi gázszolgáltató által kiállított gázátvételi jegyzőkönyv (gázmű engedély vagy MEO)

 

  • Érintésvédelmi jegyzőkönyv (EPH szakvélemény)

A tüzelőberendezés cseréje az égéstermék-elvezető berendezés felújításával egybekötve, nem egyszerűsített eljárás keretében történt.

A beüzemelést végző „szakszerviz” a fent említett dokumentumoktól való eltekintésen túl, azt is figyelmen kívül hagyta, hogy a tüzelőberendezésben keletkező kondenzátum szakszerű elvezetése, valamint a teljes fűtési rendszer átmosása nem történt meg.

 

A következőkben pedig ismertetnénk a gázfogyasztó készülékek (gázkazánok) üzembe helyezésére vonatkozó legfontosabb jogszabályi, valamint tárgyi tüzelőberendezésre vonatkozó gyártói előírásokat:

11/2013. (III. 21.) NGM rendelet

a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról

2. melléklet a 11/2013. (III. 21.) NGM rendelethez

Műszaki Biztonsági Szabályzat

5.5. Üzembe helyezés

A gázfogyasztó készülékek gáz alá helyezése csak abban az esetben történhet, ha a Szabályzat 3. fejezet 3.1.3.2. pontjában előírtak teljesültek, valamint a földgázelosztónak/telephelyi szolgáltatónak vagy a pébégáz forgalmazónak a felhasználói berendezésre vonatkozó műszaki-biztonsági ellenőrzése megfelelő eredményű volt.

5.5.3. Gázfogyasztó készülékek üzembe helyezése

A gázfogyasztó készülék üzembe helyezésére a gyártó a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet 2. mellékletében megjelölt képesítéssel, végzettséggel rendelkező képviselője, vagy a gyártó által megbízott gázszerelő jogosult.

5.5.3.1. Gázfogyasztó készülék csak akkor helyezhető üzembe, ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:

a) A gázfogyasztó készülék megfelel a 4.1.1. pontban előírtaknak.

b) A gázfogyasztó készülékhez a megfelelő elektromos csatlakozás kiépítésre került, a megfelelő feszültség rendelkezésre áll, és a csatlakozás érintésvédelmi megfelelősége dokumentált.

c) A gázfogyasztó készülék csatlakozási pontjában a készülék számára előírt minőségű gáz az előírt nyomáson rendelkezésre áll.

d) A gázfogyasztó készülék a Szabályzatban foglaltaknak, a gyártó előírásainak és a tűzrendészeti utasításoknak megfelelően került elhelyezésre.

 

4.2.5.1. Általános előírások

A legfeljebb 70 kW egység-hőterhelésű kondenzációs gázfogyasztó készülékekben és/vagy az égéstermék elvezető rendszerükben keletkező kondenzátum – amennyiben a közcsatorna-szolgáltató mást nem ír elő – vízzáron keresztül semlegesítés nélkül a közcsatornába vezethető.

A 70 kW feletti hőterhelésű gázfogyasztó készülékek esetében a semlegesítés szükségességét a közcsatorna-szolgáltatóval egyeztetni kell.

 

 

21/2016. (VI. 9.) BM rendelet

a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól

7. § (1) Helyszíni műszaki vizsgálat szükséges

a) az égéstermék-elvezető használatbavételét megelőzően

aa) újonnan épített vagy szerelt, felújított, átalakított égéstermék-elvezető,

ab) használaton kívül helyezett, illetve tartalék (biztonsági) égéstermék-elvezető, vagy

ac) tüzelőanyag-váltás,

ad) tüzelőberendezés-csere

esetén

 

Gyártói előírás

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

 ÁLTALÁNOS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Az üzembe helyezés előtt a teljes fűtési rendszert át kell mosni, a gázkazán szennyeződéstől (olaj, zsír, forraszanyag, törmelék, stb.) való meghibásodását elkerülendő, valamint szűrő és szükség szerint iszapleválasztó beépítése szükséges a gázkazán elé. Az átmosás tényét a kivitelezőnek írásos formában is igazolnia kell (kivitelezői nyilatkozat).

Javasolt a fűtési rendszer erre a célra kifejlesztett vegyszerekkel történő átmosása, majd tisztavizes átöblítése és feltöltése, valamint karbantartó adalékanyagok alkalmazása!

A gázkazán vízkövesedésének elkerülése érdekében a fűtési rendszert 8 NK°-nál (német keménységi fok) lágyabb vízzel kell feltölteni! A fentiek hiányára visszavezethető meghibásodások nem tartoznak a jótállás körébe!

Használati útmutató

Kondenzvíz elvezetés. A kazánban keletkező kondenzvíz elvezetéséhez csatlakoztassa a készüléket a csatornahálózatra egy legalább 13 mm belső átmérőjű a savas kondenznek ellenálló cső segítségével. A berendezést úgy csatlakoztassa a szennyvízhálózatba, hogy a csőben ne fagyhasson meg a kondenzvíz. A berendezés beüzemelése előtt győződjön meg arról, hogy a kondenzvíz elvezetése megfelelő. Kövesse a szennyvízelvezetés tárgykörében alkotott nemzeti és helyi jogszabályokat.

FONTOS!

A kazán hivatalos üzembe helyezése alapvető feltétele a jótállási idő érvényesítésének. Az üzembe helyezéssel lép életbe tehát az első éves jótállás, az első éves karbantartás a második jótállási év, és így tovább egészen az ötödik évi jótállásig.