Gondolatébresztő a szerv kéményseprői számára

Múlt:

Kezdjük a történetet az elején, azaz felelevenítve a kb. két évvel ezelőtti történéseket, amikor is hatalmas lendülettel és nagy sikerrel söpört végig az országon egy új és a szakmában az idáig példanélküli ágazati szakszervezet, nevezetesen a Kéményseprők Országos Szakszervezete (továbbiakban: KOSZ).

Akkortájt igencsak méretes támogatottsággal rendelkeztünk, legalábbis figyelembe véve az iparágban dolgozók létszámát, továbbá jelentős volt a kohézió is a kéményseprők körében, legalábbis a tekintetben mindenképp, hogy igenis fel kell lépni a „maskarás zabrálás”, a burzsuj vállalkozások ellen, amely megvalósulását sokan a KOSZ-ba történő belépéssel látták biztosítottnak, mellyel nem is tévedtek, hiszen Szervezetünk elsődleges céljául tűzte ki, az akkor még a munkavállalókat kizsákmányoló, teljesítménybéren foglalkoztató és a szakmaiságot teljes mértékben háttérbe szorító kéményseprő-ipari közszolgáltatók megdöntését, melyet a mindig őszinte és szókimondó kommunikációnk során is hangoztattunk.

Az új kéményseprő-ipari törvény kikényszerítésével részben véghez is vittük a fent leírtakat, hiszen a kormány a lakossági szektor tekintetében egy állami tulajdonban lévő szervezetet jelölt ki kéményseprő-ipari szervként, így a korábbi közszolgáltatóknak – amennyiben az önkormányzat nem tartotta fenn a vele korábban kötött közszolgáltatási szerződést – csupán a közületi szektor maradt. Azzal, hogy egy állami tulajdonban lévő kéményseprő-ipari „szolgáltatóra” bízta a kormány a lakossági kéményseprést (hivatásos katasztrófavédelmi szerv), amely lépés, mint utólag kiderült nem feltétlenül volt helyes döntés, de arra mindenképpen alkalmas volt, hogy a korábbi gusztustalan teljesítménybérezés végre kivezetésre kerüljön az iparból. Továbbá nagyrészt a KOSZ nyomásgyakorlásának is köszönhetően a magyarországi átlagkeresethez mérten, egy korrekt bérezéssel kezdhették meg munkájukat a kéményseprő szakmunkás, valamint a kéményseprő mester munkavállalók a katasztrófavédelemnél, azonban az elért eredmény, azért mondható részsikernek, mert egyes területeken a szakmaiság sajnos továbbra sem került előtérbe.

Jelen:

Szervezetünk elnöksége az elért eredmények tekintetében korábban és jelenleg sem bővelkedik a pozitív visszajelzésekben a tagság irányából, ráadásul – ami szánalmas és jellemtelen – sokan igen hamar elfelejtették az előbbiekben vázolt múltat is, és a katasztrófavédelem berkeibe bekerülvén, a bruttó 230, illetve 360 ezres fizetéseket kézhez kapván megfeledkeztek, arról a Szervezetről, amelyik oly sokat dolgozott annak érdekében, hogy a kéményseprők végre korrekt bérezésben részesülhessenek. Az pedig csak a hab a tortán, hogy a szervnél kialakított bérstruktúra okán, a megmaradó, vagy éppen újonnan alakuló kéményseprő-ipari szolgáltatók is rákényszerültek az iparágat korábban jellemző abszolút teljesítménybér elvetésére, így ebből kifolyólag napjainkban már e Vállalkozások is csak korrekt alapbért kínálva tudják foglalkoztatni a kéményseprőket.

Félreértés ne essék, nem kívánunk mi mártírkodni, annak kapcsán, hogy meglátásunk szerint a tagság részéről nem kaptuk meg a megfelelő visszacsatolást, az általunk sikerként megélt történéseket követően, hiszen azt a tényt alapul véve, hogy a katasztrófavédelemnek egy saját „szakszervezetet” kellett létrehoznia a KOSZ gyengítése és tervezett lejáratásának tekintetében, egyértelműen diadalnak könyveljük el, sőt mitöbb, azt bizonyítja, hogy valamit mégiscsak jól csináltunk az elmúlt időszakban.

De ha már a napjainkban mindenkit leginkább foglalkoztató témánál vagyunk, boncolgassuk kicsit a katasztrófavédelem vezetőinek kamu „szakszervezetét”, nevezetesen a RENDÉSZETI ÉS KÖZIGAZGATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK KÉMÉNYSEPRŐ TAGSZERVEZETÉT, mely létrehozása egyértelműen a munkáltatóhoz köthető és tisztségviselői között szép számmal találhatók korábbi munkáltatók, valamint munkáltatói jogkörrel rendelkező személyek.

Bele gondolt már valaki egyáltalán abba, hogy egy ilyen tisztségviselői palettával rendelkező szakszervezetnek mégis mi célja lehet a KOSZ annulálásán és a munkáltató eszement, időnként még jogsértőnek is mondható agymenéseihez való asszisztáláson kívül?!? Mert véleményünk szerint racionálisan gondolkodva semmi. Vagy netán hirtelen elkezdte érdekelni a munkavállalók érdekeinek védelme a korábbi vállalkozókat, munkáltatókat, munkáltatói jogkört gyakorlókat?!? Vagy netán ezzel akarják leplezni erkölcstelen és összeférhetetlen tevékenységeiket, melyet a korábban, vagy újonnan létrehozott kéményseprő-ipari szolgáltató Cégükkel végeznek, és amik a lányaik, vagy netán a barátnőjük nevén üzemelnek?!? Mert, hogy nem valós és hiteles munkavállalói érdekvédelmet kívánnak folytatni az szent meggyőződésünk, azonban bízunk benne, hogy a jövőben megcáfolják az általunk leírtakat, bár nem hiszünk benne. De kérünk mindenkit, hogy mielőtt amellett dönt, hogy csatlakozik eme új szervezethez, mindenképp tegye fel magának az említett kérdéseket és gondolkozzon el rajta, hogy valóban e szervezethez történő csatlakozástól várhatja azt, hogy részére a jövőben biztosított lesz a munkavállalói érdekvédelem.

Gondolatébresztő

 

És ha már az érdekvédelemnél tartunk, szeretnénk megjegyezni, hogy az első, a KOSZ lejáratására indított új „szakszervezeti” kommunikáció, miszerint mi nem támogatjuk azt, hogy a dolgozók többletjövedelemre tehessenek szert, például az OKESZ Kft.-ben történő munkavállalással, csupán rágalom. Mármint az a része semmiképpen sem igaz, hogy mi nem dolgozunk azon, hogy tagjaink a későbbiekben magasabb jövedelemhez juthassanak. Az igaz, hogy a szerv kéményseprőinek másodállást kínáló OKESZ Kft.-t több fronton is bíráltuk és támadtuk, de ennek kizárólag szakmai, illetve erkölcsi okai voltak, lévén, hogy Szervezetünk szakmai érdekképviseletként is működik. Mi valóban nem azt kívánjuk elérni, hogy tagjaink hétből hét napot dolgozva, vagy késő estékbe nyúlóan, – ami nem mellesleg szakmailag is kifogásolható – a szakmaiságot és a főállásukat háttérbe szorítva tehessenek szertbérnövekedésre, mely tevékenység nem mellesleg rengeteg további bonyodalmat és kérdőjelet is vonna maga után. Mi azt kívánjuk elérni, hogy napi nyolc óra, magas fokú szakmai munkavégzés mellett emelkedjen a fizetése mindenkinek, melyre vonatkozó elképzelésünket korábban Berecz Györgynek, a BM OKF GEK újdonsült igazgatójának is vázoltuk már, ám a BM OKF GEK jelenlegi impotens vezetősége, még a korábbi látszólag konstruktív együttműködés kiépítésére sem hajlandó velünk szemben.

Jövő:

Tehát a jövőben mindenki számítson az új „szakszervezet”, valamint a munkáltató (ami végső soron közel azonos) részéről a minket lejáratni próbáló kommunikációra, állandósuló dezinformációkra és a KOSZ aktuális álláspontjával folyamatosan szembemenő információcserére.

Az is garantálható, hogy a megyei ellátási csoportok vezetői – tisztelet a kivételnek – egytől-egyig csatlakozni fognak az új „szakszervezethez”, sőt valószínűleg még presszionálni is fogják az irányításuk alá tartozó munkavállalókat a tagság létesítésének tekintetében. Az új szervezettől pedig – soraiban koordinátorral, megyevezetőkkel, korábbi munkáltatókkal, munkáltatói jogkört gyakorlókkal – még legvadabb álmaiban se várja el senki, hogy a későbbiekben bármelyik tagja védelmére fog kelni, ha ne adj Isten „égni fog a ház”, sőt valószínűleg ők lesznek az elsők, akik még egy jó nagyot bele is rúgnak az ügyben érintett munkavállalóba. Az is megfontolandó kérdés, hogy az új szervezet részéről kommunikált alacsony tagdíjakból mennyire futja majd, megfelelő és valós baleset- és felelősségbiztosításra, szakszerű és hiteles jogi segítségnyújtásra, valódi érdekvédelemre, stb., mely struktúra példáját és hál Istennek bukását is megtapasztaltuk már a fővárosban (HVDSZ 2000 FŐKÉTÜSZ Alapszervezet). Szeretnénk megjegyezni, hogy olyan pletykák is szárnyra keltek már, hogy egyes vezetők szeretnék újból bevezetni a teljesítménybérezést a kéményseprő-iparba, és hát jól tudjuk, hogy nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél…

Érdemes mindenkinek elgondolkodnia azon, hogy amikor mi kéményseprők összetartottunk és egy erős egységet képeztünk, akkor képesek voltunk egy új törvény kierőszakolására is, úgyhogy ebből kiindulva összefogással nincs az a hatalom, nincs az a szerv, akivel szemben ne tudnánk érvényesíteni a reális és valós érdekeinket, hiszen kéményseprő nélkül kéményt seperni igencsak nehéz, mondhatnánk lehetetlen.

Szeretnénk leszögezni, hogy könyörögni senkinek sem fogunk a belépést, illetve a tagság fenntartását illetően, azonban rosszallóink és hátba támadóink számára van egy rossz hírünk, méghozzá az, hogy mi mindenben megtaláljuk a pozitívumokat, így ha csökken a taglétszámunk abban is van valami jó, hiszen több szabadidőnk marad, lévén, hogy mi nem ellentételezésért cserébe tesszük és tettük eddig sem a dolgunkat, hanem szakmaszeretetből, elhivatottságból és leginkább a szabadidőnk rovására.

Viszont meglátásunk szerint hátradőlni senkinek sem javasolt, akár velünk, akár nélkülünk folytatja az együtt megkezdett utat, ugyanis az megállapítható, hogy nem a maroknyi megmaradt közszolgáltatónak, hanem a BM OKF GEK kéményseprő-ipari szervének fog leghamarabb lejárni a „szerződése”, hiszen előre nem megjósolható, hogy a jövőre esedékes, 2018-as országgyűlési választásokat követően is fennmarad-e a jelenlegi rendszer.

Mandátumunk lejártáig a Szervezetünk stratégiáján nem kívánunk változtatni, továbbra is tagjaink munkavállalói érdekeit kívánjuk szolgálni teljes erőfeszítéssel, de természetesen ugyanakkor nem fogjuk figyelmen kívül hagyni a szakma érdekeit sem, így a jövőben is e két egymásra kölcsönösen ható szempontrendszer harmóniájának figyelembevételével fogjuk irányítani a Szervezetünket.

A mellettünk kitartó, a hosszú és rögös utunkat továbbra is kísérő tagjainknak ezúton is szeretnénk köszönetet mondani támogatásukért, a minket hátba szúróknak, illetve lejáratni próbálóknak pedig csak azt üzenjük, hogy ne legyenek meglepődve, hogyha a jövőben az a bizonyos ágyúgolyó rajtuk keresztülhatolva fog becsapódni az éppen aktuális célpontunkba.

Végezetül, de nem utolsó sorban csak annyit kívánunk a fejekbe vésni, hogy mivel már van múltunk, így elmondható, hogy a Kéményseprők Országos Szakszervezete van, volt, és lesz is, főként azért mert a Szervezet nem mi, hanem ti mindannyian vagytok.

Budapest, 2017.04.25.

 

Üdvözlettel:

KOSZ elnöksége