Honlapmustra

Ismét mustráztuk a kéményseprő-ipari szolgáltatók honlapjait

A napokban (2016.11.06.) ismét górcső alá vettük a kéményseprő-ipari szolgáltatók által működtetett honlapokat, tettük mindezt azért, mert korábbi szemlénk alkalmával siralmas képet kaptunk a Katasztrófavédelem által nyilvántartásba vett kéményseprő-ipari szolgáltatók ezen jogszabályi kötelezettségeinek teljesítését illetően.

Nézzük először is a kéményseprő-ipari szolgáltató által üzemeltetett honlapra és ügyfélszolgálatra vonatkozó jogszabályi előírásokat:

21/2016. (VI. 9.) BM rendelet a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól

13. § (1)A kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó a panaszok intézésére, az ingatlan használójának tájékoztatására ügyfélszolgálatot működtet, amelyet

a) a kéményseprő-ipari szerv és a Kstv. 10. § (3) bekezdése szerinti szolgáltató az ingatlan tulajdonosa, használója részére nyitva álló helyiségben ügyfélfogadási lehetőséggel, valamint telefonos elérhetőséggel is,

b) a kéményseprő-ipari szolgáltató legalább telefonos elérhetőséggel működő ügyfélszolgálatként tart fenn.

(2) A kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó az ügyfélszolgálat mellett az ingatlan használója részére az elektronikus kapcsolattartás lehetőségét folyamatosan biztosítja.

(3) Az ügyfélszolgálatot munkanapokon 7 és 21 óra között legalább hat, hetente egy munkanapon pedig legalább tizenkét órán át biztosítani kell. Telefonos elérés esetében biztosítani kell az ésszerű várakozási időn belüli hívásfogadást és ügyintézést.

14. § (4) A kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó saját, önálló, kizárólag a kéményseprő-ipari tevékenységéről információt nyújtó internetes honlapot működtet, amelyről – vagy meglévő honlapjának nyitóoldaláról – közvetlenül elérhető, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen hozzáférhetővé teszi:

a) a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó nevét, székhelyének és telephelyének elérhetőségét;

b) a kéményseprő-ipari tevékenységgel érintett ellátási terület földrajzi elhelyezkedésének megnevezését;

c) az alkalmazandó díjak összegét, alkalmazásának feltételeit;

d) a kéményseprő-ipari tevékenysége során kötelezően alkalmazandó jogszabályok felsorolását,

e) a panaszok benyújtásával és intézésével kapcsolatos információkat;

f) a felügyeleti szerv nevét, elérhetőségeit vagy a felügyeleti szerv honlapjának ezen információkat tartalmazó közvetlen hivatkozását;

g) az ügyfélszolgálata elérhetőségére és működésére vonatkozó információkat;

h) az üzletszabályzatát, egyéb általános szerződési feltételeit.

(6) A (4) bekezdés c) és d) pontja szerinti rendeleteket, továbbá a (4) bekezdés h) pontja szerinti üzletszabályzatokat és általános szerződési feltételeket a szövegben való kereshetőség biztosításával, a hatályos időállapotok elhatárolásával kell hozzáférhetővé tenni 5 évre visszamenőleg.

(7) A kéményseprő-ipari szolgáltató a feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek, békéltető testületek és a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek elérhetőségét a honlapján közzéteszi.

Az alábbiakban részletezzük a katasztrófavédelmi kirendeltségek által nyilvántartásba vett kéményseprő-ipari szolgáltatók honlapjaival kapcsolatos észrevételeinket:

Ø  Abakémény Kft.      www.abakemeny.hu

Ellátási területe:

 • Borsod-Abaúj-Zemplén megye közszolgáltatással nem fedett területe (240 település)

A honlapon nincsenek közzétéve a panaszok benyújtásával és intézésével kapcsolatos, valamint az ügyfélszolgálat működésére vonatkozó információk.  A felügyeleti szerv neve, elérhetőségei vagy a felügyeleti szerv honlapjának ezen információkat tartalmazó közvetlen hivatkozása, valamint a feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek, békéltető testületek és a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek elérhetőségei szintén nincsenek feltüntetve. A weblap az érvényben lévő kéményseprő-ipari tevékenységre vonatkozó jogszabályokat tartalmazza, azonban a korábban érvényben lévőket – 5 évre visszamenőleg – nem, továbbá asztali verzióban a jogszabályok fülre nem lehet rákattintani.

Ø  Békés Megyei Tüzeléstechnikai Kft. http://www.bmkemenysepro.hu/

Ellátási területe:

 • Hajdú-Bihar megye
 • Jász-Nagykun-Szolnok megye
 • Pest megye
 • Hódmezővásárhely település
 • Pusztaföldvár település

A honlapon csak Békés megye vonatkozásában van közzétéve a felügyeleti szerv neve, elérhetősége, a feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek, békéltető testületek és a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek elérhetőségei pedig egyáltalán nincsenek feltüntetve.

Ø  Blesz Tibor ev.         http://bleszkemeny.atw.hu/

Ellátási területe:

 • Baranya megye közszolgáltatással nem fedett területén (245 település)

A honlapon nincsen közzétéve a felügyeleti szerv neve, elérhetőségei vagy a felügyeleti szerv honlapjának ezen információkat tartalmazó közvetlen hivatkozása, valamint a feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek, békéltető testületek és a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek elérhetőségei. A honlapon a telefonos ügyfélszolgálat „nyitva tartási” ideje nincs feltüntetve, amennyiben pedig az azonos az ügyfélfogadási rendel, akkor az ügyfélszolgálat biztosítása nem felel meg a jogszabályi előírásoknak.

Ø  Caminus Tüzeléstechnikai Kft.         http://www.caminuskft.hu/

Ellátási területe:

 • Tolna megye

A honlapon nincs frissítve a cég ellátási területe, továbbá a közzétett kéményseprő-ipari tevékenység során kötelezően alkalmazandó jogszabályok listája nem teljes körű és nem naprakész. Nincsenek közzétéve a panaszok benyújtásával és intézésével kapcsolatos információk, a felügyeleti szerv neve, elérhetőségei vagy a felügyeleti szerv honlapjának ezen információkat tartalmazó közvetlen hivatkozása, valamint a feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek, békéltető testületek és a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek elérhetőségei. A honlapon a telefonos ügyfélszolgálat „nyitva tartási” ideje nincs feltüntetve, amennyiben pedig az azonos az ügyfélfogadási rendel, akkor az ügyfélszolgálat biztosítása nem felel meg a jogszabályi előírásoknak.

Ø  CSOMIFÜST PLUSZ Kft.        www.fustfarago.webnode.hu

Ellátási területe:

 • Hódmezővásárhely, Mártély

A honlap a kéményseprő-ipari szolgáltatóként végzett tevékenységre vonatkozó információt nem tartalmaz.

Ø  Erdősi Csaba ev.      http://users.atw.hu/baranyakemeny/

Ellátási területe:

 • Baranya megye közszolgáltatással nem fedett területén (246 település)

A honlap a kéményseprő-ipari szolgáltatóként végzett tevékenységre vonatkozó információt nem tartalmaz.

Ø  Filantrop Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft.         www.filantrop.org

Ellátási területe:

 • Bács-Kiskun megye közszolgáltatással nem fedett területén (95 település)
 • Jász-Nagykun-Szolnok megye
 • Pest megye
 • Tolna megye

A honlapon csak Bács-Kiskun megye vonatkozásában van közzétéve a felügyeleti szerv neve, elérhetősége, valamint a feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek, békéltető testületek és a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek elérhetőségei.

Ø  FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.                               http://kemenysepro.info/

Ellátási területe:

 • Heves megye
 • Komárom-Esztergom megye
 • Nógrád megye
 • Pest megye
 • Somogy megye

A honlap, valamint az azon közzétett telefonos ügyfélszolgálati „nyitva tartás” a jogszabályi előírásoknak maradéktalanul megfelel.

Ø  KÉMÉNY Fejér Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Zrt.        http://www.kemenyzrt.hu/

Ellátási területe:

 • Komárom-Esztergom megye
 • Pest megye
 • Veszprém megye

A honlap a kéményseprő-ipari szolgáltatóként végzett tevékenységre vonatkozó információt nem tartalmaz.

Ø  KÉMÉNYSEPRŐIPARI KFT    www.kemenyseproipari.hu

Ellátási területe:

 • Borsod-Abaúj-Zemplén megye közszolgáltatással nem fedett területe (240 település)
 • Hajdú-Bihar megye
 • Heves megye
 • Jász-Nagykun-Szolnok megye
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

A honlapon csak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vonatkozásában van közzétéve a felügyeleti szerv neve, elérhetősége, valamint a feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek, békéltető testületek és a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek elérhetőségei. A honlapon a telefonos ügyfélszolgálat „nyitva tartási” ideje nincs feltüntetve, amennyiben pedig az azonos az ügyfélfogadási rendel, akkor az ügyfélszolgálat biztosítása nem felel meg a jogszabályi előírásoknak. A weblap az érvényben lévő kéményseprő-ipari tevékenységre vonatkozó jogszabályokat tartalmazza, azonban a korábban érvényben lévőket – 5 évre visszamenőleg – nem.

Ø  KÉTÜSZ Győr Kft.

Ellátási területe:

 • Győr-Moson-Sopron megye közigazgatási területe (kivéve Sopron)

A KÉTÜSZ Győr Kft. nem működtet honlapot.

Ø  KÉTÜSZ Kapuvár Kft.

Ellátási területe:

 • Győr-Moson-Sopron megye közigazgatási területe (kivéve Sopron)

A KÉTÜSZ Kapuvár Kft. nem működtet honlapot.

Ø  Lángőr 94′ Kéményseprőipari és Tüzeléstechnikai Kft.        http://www.langor94.hu/

Ellátási területe:

 • Veszprém megye
 • Zala megye

A honlapon csak Zala megye vonatkozásában van közzétéve a felügyeleti szerv neve, elérhetősége. A feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek, békéltető testületek és a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek elérhetőségei egyik megye vonatkozásában sincsenek feltüntetve. A telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartási ideje nincs közzétéve a honlapon. A weblap az érvényben lévő kéményseprő-ipari tevékenységre vonatkozó jogszabályokat tartalmazza, azonban a korábban érvényben lévőket – 5 évre visszamenőleg – nem.

Ø  Leikauf Tibor ev.     http://leikaufkemeny.atw.hu/

Ellátási területe:

 • Baranya megye közszolgáltatással nem fedett területén (245 település)

A honlapon nincsen közzétéve a felügyeleti szerv neve, elérhetőségei vagy a felügyeleti szerv honlapjának ezen információkat tartalmazó közvetlen hivatkozása, valamint a feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek, békéltető testületek és a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek elérhetőségei. A honlapon a telefonos ügyfélszolgálat „nyitva tartási” ideje nincs feltüntetve, amennyiben pedig az azonos az ügyfélfogadási rendel, akkor az ügyfélszolgálat biztosítása nem felel meg a jogszabályi előírásoknak.

Ø  Magyar Kéményseprő Kft.                 www.magyarkemenysepro.hu

 

Ellátási területe:

 • Győr-Moson-Sopron megye (Sopront kivéve)
 • Heves megye
 • Komárom-Esztergom megye
 • Nógrád megye
 • Pest megye
 • Somogy megye
 • Veszprém megye

A honlap az érvényben lévő kéményseprő-ipari tevékenységre vonatkozó jogszabályokat tartalmazza, azonban a korábban érvényben lévőket – 5 évre visszamenőleg – nem.

Ø  OROS-KÉMÉNY Kéményseprőipari Szolgáltató Bt. http://www.oroskemeny.hu/

Ellátási területe:

 • Pusztaföldvár település

A honlap a kéményseprő-ipari szolgáltatóként végzett tevékenységre vonatkozó információt nem tartalmaz.

Ø  Ördög Béla ev.         http://users.atw.hu/baranyakemeny/

Ellátási területe:

 • Baranya megye közszolgáltatással nem fedett területén (245 település)

A honlap a kéményseprő-ipari szolgáltatóként végzett tevékenységre vonatkozó információt nem tartalmaz.

Ø  Petre Pál ev.             http://petrekemeny.atw.hu/

Ellátási területe:

 • Baranya megye közszolgáltatással nem fedett területén (245 település)

A honlapon nincsen közzétéve a felügyeleti szerv neve, elérhetőségei vagy a felügyeleti szerv honlapjának ezen információkat tartalmazó közvetlen hivatkozása, valamint a feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek, békéltető testületek és a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek elérhetőségei. A honlapon a telefonos ügyfélszolgálat „nyitva tartási” ideje nincs feltüntetve, amennyiben pedig az azonos az ügyfélfogadási rendel, akkor az ügyfélszolgálat biztosítása nem felel meg a jogszabályi előírásoknak.

Ø  Somogy Kéményseprő-Mester Kft.               www.kemenymester.somogy.hu

Ellátási területe:

 • Somogy megye

A honlap a kéményseprő-ipari szolgáltatóként végzett tevékenységre vonatkozó információt nem tartalmaz.

Ø  SZEGEDI KÉMÉNYSEPRŐIPARI, SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI Kft. www.kemenytisztitas.hu

Ellátási területe:

 • Hódmezővásárhely, Mártély

A honlap a kéményseprő-ipari szolgáltatóként végzett tevékenységre vonatkozó információt nem tartalmaz.

Ø  Szeifert János ev.   http://users.atw.hu/baranyakemeny/

Ellátási területe:

 • Baranya megye közszolgáltatással nem fedett területén (245 település)

A honlap a kéményseprő-ipari szolgáltatóként végzett tevékenységre vonatkozó információt nem tartalmaz.

Ø  Szeifert József ev. http://szeifertkemeny.atw.hu/

Ellátási területe:

 • Baranya megye közszolgáltatással nem fedett területén (245 település)

A honlapon nincsen közzétéve a felügyeleti szerv neve, elérhetőségei vagy a felügyeleti szerv honlapjának ezen információkat tartalmazó közvetlen hivatkozása, valamint a feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek, békéltető testületek és a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek elérhetőségei. A honlapon a telefonos ügyfélszolgálat „nyitva tartási” ideje nincs feltüntetve, amennyiben pedig az azonos az ügyfélfogadási rendel, akkor az ügyfélszolgálat biztosítása nem felel meg a jogszabályi előírásoknak.

Ø  Zemplén Idegenforgalmi Kft.           http://aszukemenysepro.uw.hu/

Ellátási területe:

 • Borsod-Abaúj-Zemplén megye közszolgáltatással nem fedett területe (240 település)
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

A honlapon csak Borsod megye vonatkozásában van közzétéve a felügyeleti szerv neve, elérhetősége, a feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek, békéltető testületek és a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek elérhetőségei pedig egyáltalán nincsenek feltüntetve. Továbbá nincsenek közzétéve az alkalmazandó díjak, valamint a panaszok benyújtásával és intézésével kapcsolatos információk sem.

Összegzés:

A fentiekre tekintettel megállapítható, hogy továbbra is komoly hiányosságok tapasztalhatók ezen a területen, hiszen kizárólag a FŐKÉTÜSZ Kft. honlapja és ügyfélszolgálati nyitva tartása felel meg maradéktalanul a jogszabályi előírásoknak. Két esetben (KÉTÜSZ Győr Kft., KÉTÜSZ Kapuvár Kft.) tapasztaltuk, hogy a szolgáltató egyáltalán nem működtet honlapot és további nyolc esetben (CSOMIFÜST PLUSZ Kft., Erdősi Csaba ev., KÉMÉNY Zrt., OROS-KÉMÉNY Bt., Ördög Béla ev., Somogy Kéményseprő-Mester Kft., SZEGEDI KÉMÉNYSEPRŐIPARI Kft., Szeifert János ev.), hogy az üzemeltetett weblap semmiféle információt nem tartalmaz a kéményseprő-ipari szolgáltatóként végzett tevékenységre vonatkozóan.