Jog

Szakmai jogszabályok

Egyéb a tevékenység során alkalmazott jogszabályok:
Európai uniós kapcsolódások:

HR /Munkajog

 kapcsolódó szabványok és rendeletek listája:

  • MSZ 845:2012 Égéstermék-elvezető berendezések tervezése, kivitelezése és ellenőrzése
  • MSZ EN 1443:2003 Égéstermék-elvezető berendezések. Általános követelmények
  • MSZ EN 13384-1:2015 Égéstermék-elvezető berendezések. Hő- és áramlástechnikai méretezési eljárás. 1. rész: Égéstermék-elvezető berendezések egy tüzelőberendezéshez
  • MSZ EN 13384-2:2015 Égéstermék-elvezető berendezések. Hő- és áramlástechnikai méretezési eljárás. 2. rész: Égéstermék-elvezető berendezések több tüzelőberendezéshez
  • MSZ 7041:2003 Gázfogyasztó készülékek fogalommeghatározásai
  • 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
  • 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
  • 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról

Olvass tovább: http://www.kemenyseprok.hu/jogszabalyok/