Közeleg a Tisztes Munka Világnapja

Tisztes Munka Világnapja Október 7.

…melynek alkalmából idén is a világ számos pontján, különböző akciókkal hívják fel a szakszervezetek a figyelmet arra, hogy munkavállalók tízmilliói dolgoznak tisztességtelen feltételekkel, embertelen körülmények között!!

A Tisztes Munkát, mint koncepciót és menetrendet, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) vezette be és kezdte el terjeszteni 1999-ben.

A „tisztes munka” a dolgozó emberek legfőbb törekvéseit összegzi . Magában foglalja a produktív munka lehetőségét, a munka méltányos díjazását, a munkahelyi biztonságot, a családok szociális védelmét, a munkavállalók véleménynyilvánításhoz való jogát, a szervezkedés szabadságát, annak jogát, hogy a dolgozók részt vegyenek a sorsukat érintő döntések meghozatalában.

Miért fontos a tisztes munka?

A földön minden embernek lehetősége kellene, hogy legyen a munkára, amelyből biztosíthatja alapvető megélhetését. Ennek elérésében a foglalkoztatásnak kulcsszerepe van. Ezért kell minden kormányt felhívni arra, hogy foglalkozzon többet a munkahelyteremtéssel. És nem akármilyen munkahelyek teremtésével, hanem tisztes munkahelyekével.

Habár sokszor halljuk azt az érvet, hogy az országok nem engedhetik meg maguknak a magasabb béreket és jobb feltételeket, ezt a rövidlátó gondolatot hamar cáfolnák a hosszú távú eredmények. Ezért a legjobb mód a globális szegénység leküzdésére a Tisztes Munka. A legtöbb ember számára a tisztes munka hiánya egyenlő a szegénységgel.

A tisztességes munka hiányára utal például, ha egy országban

  • magas a munkanélküliség és a munkalehetőség hiánya miatt különösen nagy a szegénység
  • tömegesen és ismétlődően megsértik a munkavállalók jogait,
  • hiányzik az alapvető jövedelembiztonság,
  • a munkahelyeken bizonytalanság és félelem uralkodik,
  • akadályokba ütközik a szakszervezeti vagy munkáltatói szervezkedés, a tisztségviselők félnek a retorzióktól, stb.

A tisztes munka menetrendje négy pillére épül:

  1. munkahelyteremtés (olyan gazdaság, amely befektetési lehetőségeket teremt, vállalkozásra ösztönöz, munkahelyeket teremt és tisztes megélhetést biztosít);
  2. munkavállalói jogok biztosítása (a munkavállalók jogainak elismerése és tiszteletben tartása, minden munkavállaló számára – különösen a hátrányos helyzetű vagy szegénységben élő dolgozóknak – a képviselet és a részvétel jogának biztosítása);
  3. a szociális védelem kiterjesztése (biztonságos munkakörülmények mind a nők, mind a férfiak számára, elegendő szabadidő és pihenés, a családi és társadalmi értékek figyelembe vétele, megfelelő kompenzáció nyújtása a jövedelem elvesztése vagy csökkentése esetén, megfelelő egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés);
  4. a szociális párbeszéd támogatása (az erős és független munkavállalói és munkaadói szervezetek bevonása, ezen keresztül a munkaügyi konfliktusok elkerülése, a társadalmi kohézió és a termelékenység javítása).

Forrás: http://www.hrportal.hu/ http://www.vdsz.hu/ http://www.liganet.hu/